Privacy statement

Versie 1.0.0

Laatste wijziging: 09-01-2019

PERSOONSGEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERWERKT

Metaal en Interieur kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Metaal en Interieur en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Metaal en Interieur verstrekt. Metaal en Interieur kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

– Uw bedrijfsnaam en de NAW gegevens hiervan

– Informatie over uw locatie, apparaat, browser instellingen en surfgedrag

Waarom Metaal en Interieur gegevens nodig heeft 

  • Uitvoeren van de gesloten overeenkomst

Metaal en Interieur kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een, met u gesloten, overeenkomst van opdracht. Bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief. 

  • Contact opnemen na contactaanvraag

Metaal en Interieur verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

  • De werking van de website optimaliseren, verbeteren en beveiligen

Op de website van Metaal en Interieur worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, voor beveiligen van onze website en voor een correcte werking van onze website en bijbehorende plugins of webapplicaties. Metaal en Interieur gebruikt deze informatie om de werking van de website zo optimaal mogelijk te maken, te verbeteren en te beveiligen. Metaal en Interieur kan deze gegevens delen met derden of toepassingen van derden zoals Google Analytics.

  • Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies, die nodig zijn voor een correcte werking van onze site. Cookies zijn bestanden, opgeslagen op uw computer, om bijvoorbeeld gebruikers te onderscheiden. Deze cookies kunnen op elk moment via de browser instellingen van de computer verwijderd worden.

  • Gebruik overige plugin scripts en webfonts

Op onze website wordt gebruik gemaakt van JavaScript-code voor een juiste werking en weergave van onze website. Deze kan ook afkomstig zijn van een externe partij zoals bijvoorbeeld Google Webfonts.

Indien u JavaScript in uw browser activeert en geen JavaScript-blocker geïnstalleerd heeft, zal uw browser mogelijk persoonsgegevens doorsturen als er een code wordt ingeladen door een van onze leveranciers. Het is ons niet bekend welke gegevens gekoppeld worden aan de ontvangen gegevens en voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden. U kunt voorkomen dat JavaScript-code wordt uitgevoerd door een JavaScript-blocker te installeren (bijv. www.noscript.net).

Hoe lang Metaal en Interieur gegevens bewaart

Metaal en Interieur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, of nadat deze wordt ontbonden. Cookies zijn op elk moment door u te verwijderen in de browser instellingen.

Echter waar een klant een product of dienst heeft afgenomen dienen we deze gegevens 7 jaar te bewaren i.v.m. de belastingdienst, we zullen gegevens die we niet nodig hebben om onze diensten te kunnen uitvoeren verwijderen.

Delen met derden

Metaal en Interieur verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om de werking van onze website te optimaliseren, verbeteren en beveiligen. Hieronder valt ook het delen van informatie met webapplicaties, leveranciers en hostingproviders die nodig zijn voor de werking van onze site en web functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld een chat functie. Wij zullen zorgvuldig met deze gegevens omgaan door deze zoveel mogelijk geanonimiseerd te versturen en een bewerkingsovereenkomst af te sluiten met derde partijen die deze overeenkomst aanbieden.

Persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met derden wanneer wij gebruik maken van tracking-cookies. Deze zullen enkel voor eigen marketingdoeleinden gebruikt worden en niet worden gedeeld met/verkocht worden aan derden. Hierboven vindt u meer informatie over hoe wij deze kunnen gebruiken en hoe u hier toestemming voor geeft.

Gegevens inzien, wijzigen of aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen per post of door middel van een e-mail naar ons via de contact informatie, onder en boven aan deze pagina. Metaal en Interieur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Metaal en Interieur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Metaal en Interieur maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Metaal en Interieur verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Metaal en Interieur via onderstaande informatie:

www.metaaleninterieur.nl is een website van Metaal en Interieur, Metaal en Interieur is als volgt te bereiken:

Bedrijfsnaam: Metaal en Interieur

Vestigingsadres: Biestkampweg 13, 5249 JV Rosmalen

KvK: 55794319

Telefoon: 06-48014679

E-mailadres: info@metaaleninterieur.nl